برای فسخ قرارداد باید حساب و کتاب مالی کنیم/ عباسی: هیچ نامه‌ای به فرهاد کاظمی ندادیم!

برای فسخ قرارداد باید حساب و کتاب مالی کنیم علی عباسی در گفت و گو با خبرنگار "ورزش سه"، درباره موضوع فرهاد کاظمی و اینکه به خاطر عدم فسخ قراردادش نمی تواند روی نیمکت ماشین سازی بنشیند، اظهار داشت: «کاظمی با ما قرارداد دارد اما برای فسخ این قرارداد نیز به ما مراجعه نکرده است. من حتی به کارمندان باشگاه گفته ام صورتحساب های مالی کاظمی را دربیاورند تا اگر مراجعه کرد خیلی سریع مسائل را بررسی کنیم.» او ادامه داد: «برای فسخ قرارداد باید برخی حساب و کتاب ها انجام شود. البته همانطور که گفتم کاظمی ابتدا باید به ما مراجعه کند و بعد به امور دیگری برسیم.» عباسی درباره اینکه گفته می شود نامه ای که حکم رضایتنامه دارد در دست فرهاد کاظمی است، افزود: «هرگز چنین نامه ای دست فرهاد کاظمی ندادیم.» علی عباسی در گفت و گو با خبرنگار "ورزش سه"، درباره موضوع فرهاد کاظمی و اینکه به خاطر عدم فسخ قراردادش نمی تواند روی نیمکت ماشین سازی بنشیند، اظهار داشت: «کاظمی با ما قرارداد دارد اما برای فسخ این قرارداد نیز به ما مراجعه نکرده است. من حتی به کارمندان باشگاه گفته ام صورتحساب های مالی کاظمی را دربیاورند تا اگر مراجعه کرد خیلی سریع مسائل را بررسی کنیم.» او ادامه داد: «برای فسخ قرارداد باید برخی حساب و کتاب ها انجام شود. البته همانطور که گفتم کاظمی ابتدا باید به ما مراجعه کند و بعد به امور دیگری برسیم.» عباسی درباره اینکه گفته می شود نامه ای که حکم رضایتنامه دارد در دست فرهاد کاظمی است، افزود: «هرگز چنین نامه ای دست فرهاد کاظمی ندادیم.»
ورزش۳