امانوئل پتی:/ هانری از نبردن توپ طلا خیلی ناراحت شد

به گزارش "ورزش سه"، هانری در طول دوران حرفه ای اش به افتخارات زیادی رسید اما نتوانست توپ طلا را از آن خود کند؛ هرچند در سال ۲۰۰۳ در رای گیری نهایی دوم شد و در سال ۲۰۰۶ هم در رتبه سوم قرار گرفت.   پتی فاش کرد که هانری انتظار داشت در سال ۲۰۰۱ به این جایزه برسد اما در نهایت در رده بندی در رتبه نهم قرار گرفت و توپ طلا به مایکل اوون رسید.       او به خبرنگاران گفت:" به یاد دارم یک دیدار بین فرانسه و شیلی در سانتیاگو داشتیم. در رختکن بودیم که تیری شنید توپ طلا به مایکل اوون رسیده است. او خیلی ناراحت شد.   از آن لحظه، من متوجه شدم که این جایزه تنها به مهاجمان و گلزن ها می رسد. از ترکیب اصلی ما، تنها ۴-۳ نفر اخبار توپ طلا را دنبال می کردند. بقیه می دانستند که هیچ شانسی برای بردن این جایزه ندارند. مهاجمان کمی خودخواه هستند و توپ طلا برای آنها بسیار مهم است." به گزارش "ورزش سه"، هانری در طول دوران حرفه ای اش به افتخارات زیادی رسید اما نتوانست توپ طلا را از آن خود کند؛ هرچند در سال ۲۰۰۳ در رای گیری نهایی دوم شد و در سال ۲۰۰۶ هم در رتبه سوم قرار گرفت. پتی فاش کرد که هانری انتظار داشت در سال ۲۰۰۱ به این جایزه برسد اما در نهایت در رده بندی در رتبه نهم قرار گرفت و توپ طلا به مایکل اوون رسید. او به خبرنگاران گفت:" به یاد دارم یک دیدار بین فرانسه و شیلی در سانتیاگو داشتیم. در رختکن بودیم که تیری شنید توپ طلا به مایکل اوون رسیده است. او خیلی ناراحت شد. از آن لحظه، من متوجه شدم که این جایزه تنها به مهاجمان و گلزن ها می رسد. از ترکیب اصلی ما، تنها ۴-۳ نفر اخبار توپ طلا را دنبال می کردند. بقیه می دانستند که هیچ شانسی برای بردن این جایزه ندارند. مهاجمان کمی خودخواه هستند و توپ طلا برای آنها بسیار مهم است."
ورزش۳