خودرو تیبا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مریم ابراهیمیان ***
علی شناوری شیرازی ***
جواد جودهی نودهی ۰۷۸۸***۰۹۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***
خودرو ۲۰۶
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۳/۳۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۱/۲۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۰/۲۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۰۴
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۹/۲۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۲۳
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۵
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۰۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۵
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۰۷
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۱۸
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۹
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۰۸
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۳
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۲/۰۶
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۲۲
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۲/۱۲
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۱/۲۱
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۴/۲۱
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۱۰/۲۶
محمود ترابی ۰۰۷۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۹
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۷
محمد هاجری ۰۱۵۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۴
یوسف اخوان صادقی ۰۱۶۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۸
عبدالامام نصرتی ۰۱۷۰***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۰۷
مرتضی سیدمحمدی ۰۲۶۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۵
محمدرضا دیناروند ۰۳۴۱***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۰
کمال بدراق نژاد ۰۳۴۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۲۹
جواد خزائی ۰۴۶۴***۰۹۹۰ ۹۵/۱۱/۰۴
قنبر زاهدی ۰۴۶۶***۰۹۱۷ ۹۵/۱۰/۲۲
وحید قاسمی ۰۵۶۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۳۱
در مرحله احراز هویت ۰۵۶۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۲/۱۶
سجاد خزائی ۰۵۶۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۰۵
علی علی اکبری ۰۶۱۱***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۶
سیاوش اینالو ۰۷۸۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۲۱
علی محمدزاده ۰۹۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۲۴
عبدالرضا بنی اسد ۰۹۷۴***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۶
مهران دانیالی ۰۹۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۰/۱۵
طاهره خلیل طهماسبی ۱۰۲۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۳۰
عبدالعلی صائب نیا ۱۱۲۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۴/۰۹
زینب علی مکه ۱۲۴۸***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۱۴
عباس دوستی ۱۲۵۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۳
در مرحله احراز هویت ۱۲۶۵***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۲۰
رضا سلیمان آبادی ۱۲۶۵***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۹
سیروس قنبری ۱۳۷۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۱/۰۷
ملک احمد قبادزاده ۱۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۰
عرفان خسروی ۱۴۲۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۲۹
علی جلالی جلال آبادی ۱۶۰۸***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۵
تقی موذن ۱۶۴۰***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۹
محمد علیزاده ۱۶۸۷***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۶
فالح عیدانی ۱۶۹۱***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۷
محمد ابراهیم خسروی ۱۶۹۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۲/۰۹
نصراله کرمی ۱۷۸۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۸/۲۶
منیژه حیدری ۱۸۱۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۰
فائزه سلطان احمدی ۱۸۳۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۲
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۰۱
علریضا حصارنوعی ۱۹۲۹***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۷
مهدی کمالی ۲۰۰۴***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۲۵
محسن محمدی ۲۰۰۹***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۱۵
کیومرث رنجبر ۲۰۹۷***۰۹۱۷ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
محمد تقی خباز ۲۱۴۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۱۰
عزيز قربان نژادفاراب ۲۳۰۲***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۰۳
مریم رحمانی ۲۳۹۰***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۲۸
بهنام عساکره ۲۴۱۸***۰۹۱۶ ۹۵/۱۱/۰۱
محسن افراد ۲۴۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۰۸
غلامرضا مختاری سرای ۲۵۰۶***۰۹۱۴ ۹۵/۱۱/۲۷
محمود جباری ۲۵۰۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۰۷
سهراب بیابانی ۲۵۲۲***۰۹۱۷ ۹۵/۱۰/۲۵
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۲۳
معراج صلح دوست ۲۶۲۴***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۰۱
در مرحله احراز هویت ۲۶۷۲***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۱۹
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۱۸
بهروز کسائیان ۲۷۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۷
اسماعیل عزتی ۲۷۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۳۰
پرویز شهرروئی ۲۸۳۸***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۰۶
قاسم للازایی ۲۹۰۳***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۱
ناصر نجف زاده ۲۹۱۹***۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۲۹
منیژه لقا پرور ۲۹۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۲
داریوش غفاری ۲۹۸۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۱۹
رویا تیمناک ۳۰۴۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۳
سید قاسم کرمی ۳۰۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۱۲/۲۹
حمیدرضا بهادری ۳۱۴۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۲/۱۰
حسین ناظری ۳۱۴۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۲
رضا پورهنگ ۳۲۱۹***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۳
زهرا مقدم ۳۲۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۱
علی زارع ۳۳۰۳***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۲۲
عزت الله منصوری ۳۳۵۸***۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۲۸
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲***۰۹۱۳ ۹۵/۰۹/۰۸
مهری رحمانی ۳۶۲۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۳۰
حسن نصیری ۳۶۹۰***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۵
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۴/۰۳
بابک آزادیان ۳۸۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۴/۲۲
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۲۷
علی واحدی ۳۹۱۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۰۹
بی بی زهرا بحرینی ۳۹۳۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۲
علی پور عبدالهی ۳۹۳۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۳۰
اصغر ریاحی ۳۹۵۹***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۲۴
حسین ابراهیمی ۳۹۵۹***۰۹۱۴ ۹۵/۰۹/۰۲
رمضانعلی میرزائی ۳۹۹۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۲۵
صغری غزالیان ۴۰۰۹***۰۹۱۷ ۹۵/۱۱/۲۲
اکبر مظلومی ۴۰۱۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۱
محمد اسدی ۴۱۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۰۷
مصطفی محمودی ۴۲۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۸
رضا ولدخانی ۴۲۱۳***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۱۹
محمود خرم ۴۳۴۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۲۳
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۰۱
معصومه مرادی ۴۴۱۹***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۱۲
علی منصوری فر ۴۴۷۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۰۳
حسن علی میرزایی ۴۵۱۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۴
سعید رهسپار ۴۵۸۸***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۴
میثم موسی وند ۴۶۵۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۵
لطیف نیازی ۴۶۶۰***۰۹۱۸ ۹۵/۰۹/۲۷
رضا فرخی نیا ۴۶۶۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۵
شقایق خندابی ۴۷۰۴***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۷
فرامرز ميرزايی ۴۸۳۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۳/۱۱
محمد تورانی ۴۸۵۱***۰۹۱۱ ۹۵/۰۸/۲۸
عبدالجلیل اموری ۴۹۱۷***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۳
مهسا سلیمیان ۴۹۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۱
یوسف رحمانی ۵۱۳۲***۰۹۱۰ ۹۵/۱۲/۰۳
امیر آزمون ۵۱۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۱۱
جواد امان الهی ۵۳۰۲***۰۹۱۳ ۹۵/۰۳/۱۵
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۱۰
رضا بیابانی ۵۵۰۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۱۲
نجمه تازیکی ۵۵۳۶***۰۹۱۵ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
موسی روایی ۵۵۳۹***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۱۶
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲***۰۹۱۰ ۹۵/۰۹/۱۵
سیدعلی محمدی ۵۵۷۶***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۴
جواد حسین پور ۵۸۳۰***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۲۱
حسن ضیایی ۵۸۳۷***۰۹۹۰ ۹۵/۱۲/۱۴
حاجیه احمدوند ۵۸۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۶
امان دٌردی کلته ۵۹۱۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۲۵
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۴/۰۲
در مرحله احراز هویت ۶۰۷۷***۰۹۹۰ ۹۵/۱۲/۰۴
رضا آقاپور ۶۰۹۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۰
مهری مالمیر ۶۱۲۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۲۰
احمد زارعی ۶۱۵۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۸/۲۸
بهروز خسروی ۶۲۷۰***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۹
سید مهدی حسینی ۶۲۷۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۰۲
سید محمد مهدی موسوی ۶۲۷۷***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۴
تقی بهرامی ۶۲۹۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۴
محبوب علی حبی ۶۳۹۴***۰۹۱۹ ۹۵/۱۲/۰۸
جلال شیراوند ۶۴۱۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۱۴
قاسم اسلامی نصب ۶۴۴۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۰۸
سید حسن طباطبایی حسنی ۶۵۲۱***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۰۵
حمید بازیار ۶۵۲۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۰۸
محمد ابراهیم دلیر تربتی ۶۵۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۳/۲۰
حامد الماسی پور ۶۶۰۷***۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۳۰
عباس پور درویش ۶۷۱۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۸
بیژن نازی ۶۷۳۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۴/۲۷
مهدی رجب پور ۶۷۴۴***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۰۷
جلال شیراوند ۶۷۵۹***۰۹۱۶ ۹۵/۰۳/۱۷
در مرحله احراز هویت ۶۷۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۱
سمانه شهروئی ۶۷۸۳***۰۹۱۶ ۹۵/۱۰/۲۰
غلامحسین خاشعی ۶۸۱۱***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۰۱
سمانه شهرویی ۶۸۳۵***۰۹۱۶ ۹۵/۰۹/۲۳
علی طیبی میانه ۶۸۵۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۲
رستم یوسفی ۶۸۵۴***۰۹۱۲ ۹۵/۱۲/۲۶
مرتضی محمدی ۶۹۳۸***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۱۱
مرتضی طاهری ۷۰۲۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۹/۰۵
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۱۳
علیرضا ساجدی ۷۱۲۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۲۹
مهدی اشرفی فرشی ۷۱۴۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۴/۳۱
مهدی غفاریان تمیزی ۷۱۵۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۱۳
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۱۲
رسول زارع ۷۲۴۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۹/۲۸
علی توکلی ۷۲۹۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۰۱
زهرا مساجدی ۷۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۲۵
سیدجلیل فاطمی ۷۴۳۵***۰۹۱۳ ۹۵/۰۱/۰۴
کاظم ملایی ۷۴۳۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۲/۲۱
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۹
جواد فرید ۷۵۹۶***۰۹۱۲ ۹۵/۰۹/۰۴
امیر هوشنگ بشارتی ۷۷۶۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۴/۰۸
قمر ظفر سورچی ۷۷۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۴
مرتضی کریمیان ۷۷۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۵
علی علی پوریان ۷۸۰۰***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
اصغر استاد محمدی ۷۸۴۲***۰۹۱۲ ۹۵/۱۲/۰۹
سید امیررضا موسوی ۷۸۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۵
یعقوب زارعی فرید ۷۸۴۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۳
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۲
اکرم معظمی ۸۰۷۵***۰۹۱۵ ۹۵/۱۱/۱۴
الیاس سعیدی ۸۱۲۹***۰۹۱۲ ۹۵/۰۹/۱۳
کیانوش شیخی ۸۱۷۷***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۶
آرمین حنیفی ۸۲۳۸***۰۹۱۸ ۹۵/۰۹/۲۲
رقیه فقانی ۸۳۱۰***۰۹۱۹ ۹۵/۱۰/۱۸
غزل زعفرانی ۸۴۵۲***۰۹۱۶ ۹۵/۱۲/۱۸
مجتبی محمدی ۸۵۵۷***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۰۶
غلامرضا محمدی ۸۶۱۵***۰۹۱۷ ۹۵/۰۴/۱۹
حسن ضیایی ۸۶۵۸***۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۰۲
فاطمه عاشوری ۸۸۳۹***۰۹۱۰ ۹۵/۱۱/۱۳
بابک فضل علی ۸۸۴۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۱۸
کامیار شفیعی ۸۸۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۲۹
پریسا تحریری ۸۹۴۸***۰۹۱۸ ۹۵/۰۸/۲۷
صفورا حیدری اورنج جقی ۸۹۸۳***۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۱۰
احمد لطفی ۸۹۸۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۲
غلام عباس طهماسبی ۹۰۶۵***۰۹۱۳ ۹۵/۱۲/۰۶
الهام حاتمی ۹۰۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۳/۲۶
خضر مهران پور ۹۱۳۶***۰۹۱۷ به مناسبت روز پدر (فروردین ۹۶)
مریم مرداسی سردارآبادی ۹۱۶۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۳
اسحاق کمالی ۹۲۵۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۰۵
سید محمد صالح امینایی ۹۳۰۰***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۲۷
اسفندیار پاپی خادم ۹۳۶۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۴/۲۸
احسان تیموری ۹۳۶۶***۰۹۹۰ ۹۵/۰۴/۱۳
علی محمودی ۹۳۸۴***۰۹۱۹ ۹۵/۰۹/۱۷
حسین ناصری ۹۴۰۰***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۲۳
ساناز نجفی ۹۴۹۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۱
جواد نوین ۹۴۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۰۶
محمد صیدآبادی ۹۵۳۴***۰۹۱۵ ۹۵/۰۹/۱۸
بهزاد ابری نیا ۹۵۷۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۱۷
جمشید افشاری ۹۶۰۷***۰۹۱۹ ۹۵/۰۴/۲۰
نیکزاد محمدی ۹۶۱۶***۰۹۱۰ ۹۵/۱۲/۲۴
سیدجلال موسوی ۹۶۱۷***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۱۰
کریم برزگری ۹۶۴۴***۰۹۹۰ ۹۵/۱۰/۲۸
بهمن صالحی ۹۶۵۱***۰۹۱۷ ۹۵/۰۳/۱۶
محمد فکوری ۹۷۱۲***۰۹۹۰ ۹۵/۰۹/۱۹
رحمان آبروش ۹۷۵۰***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۱۴
بهروز زارعی ۹۷۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۹
مرتضی شایع ثانی ۹۸۰۲***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۱
حسین زارعی ۹۸۱۶***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۲۱
حسین حیدری ۹۹۱۰***۰۹۱۴ ۹۵/۱۲/۲۸
زهرا ذبیحی خرق ۹۹۸۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۳/۰۶
جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
حمیدرضا مدبر ۰۰۴۸***۰۹۱۲ ۹۶/۰۳/۲۰
عباس سالاری منوجان ۱۹۵۱***۰۹۱۳ ۹۶/۰۳/۲۰
حسن اجاقی کسیانی ۲۲۱۴***۰۹۱۴ ۹۶/۰۳/۲۰
کبری شهبازی ۲۷۸۳***۰۹۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
صائب شریفی آزاد ۳۲۱۵***۰۹۱۳ ۹۶/۰۳/۲۰
منصور یدالهی ۳۳۵۱***۰۹۱۱ ۹۶/۰۳/۲۰
اکبر کیوان فر ۳۵۶۹***۰۹۱۲ ۹۶/۰۳/۲۰
سید ابراهیم بوشهری ۳۶۱۱***۰۹۱۷ ۹۶/۰۳/۲۰
اسداله نصیری ۵۴۵۷***۰۹۱۱ ۹۶/۰۳/۲۰
رضا انور ۵۸۹۹***۰۹۹۰ ۹۵/۱۲/۲۵
زهرا عبدی پور ۶۳۹۳***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
حسین اسد نجفی ۸۲۳۸***۰۹۱۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
حسین مرعشی منش ۸۴۹۹***۰۹۱۵ ۹۶/۰۳/۲۰
محمدرضا کربلایی علی ۸۷۰۱***۰۹۱۲ ۹۶/۰۳/۲۰
سید محمد حقیقت ۹۷۳۳***۰۹۱۱ ۹۶/۰۲/۲۰
علی اکبر نامجو ۹۷۹۹***۰۹۱۹ ۹۶/۰۳/۲۰
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶***۰۹۱۲ شهریور ۹۵
محمد علی نوری ۰۵۴۳***۰۹۱۰ مهر ۹۵
سید عباس موسوی ۰۶۸۴***۰۹۱۷ خرداد ۹۵
مسعود فرهادنیا ۱۰۶۱***۰۹۱۲ تیر ۹۵
احمد زمون ۱۴۸۵***۰۹۱۲ مهر ۹۵
صادق فلاحتی ۲۳۵۸***۰۹۱۴ مرداد ۹۵
حمید خسرو منش ۳۷۳۵***۰۹۱۵ تیر ۹۵
سمیه سادات ناظوری خوابجانی ۴۰۵۴***۰۹۱۳ خرداد ۹۵
رحیم مهران پور ۵۱۶۳***۰۹۱۷ شهریور ۹۵
داود باباعلی ۵۹۲۲***۰۹۱۳ مرداد ۹۵
زهره یگانه ۶۴۹۷***۰۹۱۳ شهریور ۹۵
سید علی حسینی ۷۲۱۷***۰۹۱۷ مرداد ۹۵
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸***۰۹۱۸ خرداد ۹۵
حمید نیاز زاده ۷۵۱۰***۰۹۱۰ تیر ۹۵
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶***۰۹۱۸ شهریور ۹۵
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳***۰۹۱۲ تیر ۹۵
ابوالفضل ارچنگ ۹۴۵۴***۰۹۱۷ مهر ۹۵
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰***۰۹۱۲ خرداد ۹۵
محسن سلطانی ۹۹۲۵***۰۹۱۱ مرداد ۹۵
ربع سکه بهار ازادی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مینا جعفری ۰۱۹۷***۰۹۱۳ ۹۶/۰۴/۰۷
محمد کشت کار ۰۷۶۸***۰۹۱۷ ۹۶/۰۴/۰۷
علی ویسی ۳۰۹۲***۰۹۱۳ ۹۶/۰۴/۰۷
خدیجه نیکو منش ۳۸۵۳***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
کریم توکلی ۵۴۸۶***۰۹۱۳ ۹۶/۰۴/۰۷
محمد محمد یاری ۶۸۴۲***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
مرتضی افشاری ۸۰۸۳***۰۹۱۸ ۹۶/۰۴/۰۷
الوان خلیفی ۸۱۶۰***۰۹۱۶ ۹۶/۰۴/۰۷
حسین گودرزی ۸۱۶۶***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
صدیقه عوض ۸۲۳۵***۰۹۱۰ ۹۶/۰۴/۰۷
سکه طلای یک گرمی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
حسین پسرکانلوی ۱۰۲۴***۰۹۱۵ ۹۶/۰۴/۰۷
سیروان تیری ۱۲۸۰***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
سید محمد علوی ۲۴۰۳***۰۹۱۷ ۹۶/۰۴/۰۷
علی نجف تبریزی ۳۹۸۸***۰۹۱۹ ۹۶/۰۴/۰۷
بهاره نور محمدی ۴۴۶۸***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
صفر منظری ۵۷۶۰***۰۹۱۰ ۹۶/۰۴/۰۷
سید علی میر تاج الدینی ۵۹۱۰***۰۹۱۳ ۹۶/۰۴/۰۷
جعفر امانی ۷۹۷۱***۰۹۱۹ ۹۶/۰۴/۰۷
ریحانه زلفی گل ۸۴۰۱***۰۹۱۲ ۹۶/۰۴/۰۷
مرتضی دلشاد باغ سنگانی ۹۶۶۵***۰۹۱۵ ۹۶/۰۴/۰۷
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
زهرا عزتی ۱۳۱۱***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
رضا بیابانی ۱۸۰۸***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
مهدی حسن یار ۳۱۰۸***۰۹۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
جایزه به ارز ش ۱۵ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
زهرا عزتی ۱۳۱۱***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
رضا بیابانی ۱۸۰۸***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
رضوان مادرام نوبند ۲۳۶۳***۰۹۱۷ ۹۶/۰۳/۲۰
مهدی حسن یار ۳۱۰۸***۰۹۱۵ ۹۶/۰۳/۲۰
ساسان جمشیدیان ۴۷۷۹***۰۹۱۶ ۹۶/۰۳/۲۰
سفر به مشهد مقدس
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
در صف احراز هویت ۱۶۶۶***۰۹۱۰ ۹۶/۰۵/۱۴
فخرالدین ساداتی ۲۵۶۹***۰۹۱۹ ۹۶/۰۵/۱۴
فرج اله منصوری ۴۷۵۹***۰۹۱۶ ۹۶/۰۵/۱۴
محمدباقر باقری ۶۴۱۲***۰۹۱۷ ۹۶/۰۵/۱۴
فرشته کارگران ۶۸۷۱***۰۹۱۳ ۹۶/۰۵/۱۴
محمد ریاحی فر ۸۷۷۹***۰۹۱۱ ۹۶/۰۵/۱۴
سکینه سالاری ۸۹۵۰***۰۹۱۰ ۹۶/۰۵/۱۴
کوروش رحیمیاان ۹۹۸۰***۰۹۱۳ ۹۶/۰۵/۱۴
سفر به دور اروپا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
رضوان مادرام نوبند ۲۳۶۳***۰۹۱۷ ۹۶/۰۳/۲۰
ساسان جمشیدیان ۴۷۷۹***۰۹۱۶ ۹۶/۰۳/۲۰
محمدرضا سیف ۵۴۹۴***۰۹۱۹ ۹۶/۰۳/۲۰
شمش طلا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
حسن بیات ۲۴۳۲***۰۹۱۲ ۹۶/۰۵/۱۴
رقیه سبز میدانی ۳۳۱۹***۰۹۱۱ ۹۶/۰۵/۱۴
حسین فلاح ۴۶۰۸***۰۹۱۹ ۹۶/۰۵/۱۴
انسیه گلریز خاتمی ۶۳۲۲***۰۹۱۷ ۹۶/۰۵/۱۴
نادر جمیلی ۶۷۴۵***۰۹۱۲ ۹۶/۰۵/۱۴
عبدالعزیز نوروزی ۷۳۵۵***۰۹۱۵ ۹۶/۰۵/۱۴
هادی صوقانی ۹۵۵۲***۰۹۱۳ ۹۶/۰۵/۱۴
علی زهدی ۹۷۳۱***۰۹۱۵ ۹۶/۰۵/۱۴
جایزه ۶۰۰ میلیون تومانی ویژه تابستان
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
پروانه نادرعلی ۵۶۳۷***۰۹۱۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
خودرو برلیانس
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
سیروس نظری ۷۶۰۵***۰۹۱۸ ۹۶/۰۳/۲۰
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷***۰۹۱۰ خرداد ۹۵
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸***۰۹۱۲ خرداد ۹۵
خودرو ساندرو
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی داور ۹۵۳۰***۰۹۱۴ ۹۶/۰۳/۲۰
گوشی هوشمند
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
اسماعیل رفیعی آشیانی ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
ربع سکه
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
فانوس درویشی ۰۲۸۲***۰۹۱۸ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۰۴۵۹***۰۹۱۷ فروردین ۹۶
سید حسن طباطبایی حسنی ۰۵۳۳***۰۹۱۴ اسفند ۹۵
در مرحله احراز هویت ۰۹۸۳***۰۹۱۶ اسفند ۹۵
در مرحله احراز هویت ۱۱۰۷***۰۹۱۹ اسفند ۹۵
حسنعلی فدایی ۳۶۹۱***۰۹۱۱ فروردین ۹۶
شهربانو انوشی ۵۱۶۴***۰۹۱۱ فروردین ۹۶
در مرحله احراز هویت ۶۸۲۲***۰۹۱۶ فروردین ۹۶
محمدجواد رجبی به آبادی ۶۸۸۵***۰۹۱۴ اسفند ۹۵
صادق مرادی ۶۹۴۴***۰۹۱۹ فروردین ۹۶
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
معراجعلی قراباغی ۱۲۲۴***۰۹۱۸ ویژه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) سال ۹۵
اسماعیل علی سلطان کجین ۳۰۴۱***۰۹۱۴ فروردین ۹۵
نوشین سلیمی شورا خورلو ۳۰۵۶***۰۹۱۷ ویژه نوروز ۹۶
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱***۰۹۱۳ شهریور ۹۵
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶***۰۹۱۳ اردیبهشت ۹۵
لپ تاپ
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
خودرو رانا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
iphone6s
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
تبلت
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
سفر همراه تیم ملی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
احسان عماد ۳۴۴۸***۰۹۱۲ بازی ایران و سوریه ۹۵
خداداد جرجندی کلوک ۷۱۸۰***۰۹۱۳ بازی ایران و سوریه ۹۵
محسن محمدی ۸۵۵۷***۰۹۹۰ بازی ایران و سوریه ۹۵
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
سکه طلا یک گرمی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
شهریار رستمی ۶۹۵۹***۰۹۱۸ سال ۹۵
علی محمدیان خطیر ۸۰۱۱***۰۹۱۹ سال ۹۵
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰***۰۹۱۲ سال ۹۵
مهدی بمانی زارع شریف ابادی ۸۲۵۴***۰۹۱۳ سال ۹۵
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴***۰۹۱۲ سال ۹۵
خودرو BMW
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳ جایزه مخصوص عید فطر ۹۵