خداداد محروم است، کاظمی حق نشستن روی نیمکت ندارد/ تقابل تیم‌های بدون سرمربی در مشهد!

خداداد محروم است، کاظمی حق نشستن روی نیمکت ندارد به گزارش "ورزش‌سه"، انگار سرنوشت سیاه جامگان و فرهاد کاظمی به هم گره خورده است. سرمربی باسابقه فوتبال ایران لیگ شانزدهم را در سیاه جامگان شروع کرد اما در میانه راه به دلیل مشکلات مالی این تیم را ترک کرد. او چند روزی است به عنوان سرمربی کارش را با ماشین سازی تبریز آغاز کرده اما برای نشستن روی نیمکت این تیم مشکل قانونی دارد. بنا به گفته مسئولان سیاه جامگان و سازمان لیگ، فرهاد کاظمی بعد از جدایی از تیم مشهدی قراردادش را فسخ نکرده و استعفای کتبی نیز ارائه نکرده است. همین امر سبب شده او نتواند به صورت رسمی قراردادش را با ماشین سازی ثبت کند و در صورتی که مشکل او تا فردا حل نشود، حق نشستن روی نیمکت تیم تبریزی در بازی روز جمعه را نخواهد داشت. این درحالی است که سیاه جامگان هم برای بازی روز جمعه روی نیمکت خود سرمربی ندارد. خداداد عزیزی که با نام رسمی مدیرفنی و غیررسمی سرمربی در بازی های گذشته روی نیمکت سیاه جامگان نشسته، از سوی کمیته انضباطی با محرومیت دوجلسه ای مواجه شده و نمی تواند تیمش را مقابل ماشین سازی همراهی کند. اگر مشکل فرهاد کاظمی نیز حل نشود، روز جمعه شاهد جدال دو تیمی خواهند بود که روی نیمکت خود سرمربی ندارند؛ اتفاقی بی سابقه در فوتبال ایران که شاید مشابهش در گذشته دیده نشده باشد. به گزارش "ورزش‌سه"، انگار سرنوشت سیاه جامگان و فرهاد کاظمی به هم گره خورده است. سرمربی باسابقه فوتبال ایران لیگ شانزدهم را در سیاه جامگان شروع کرد اما در میانه راه به دلیل مشکلات مالی این تیم را ترک کرد. او چند روزی است به عنوان سرمربی کارش را با ماشین سازی تبریز آغاز کرده اما برای نشستن روی نیمکت این تیم مشکل قانونی دارد. بنا به گفته مسئولان سیاه جامگان و سازمان لیگ، فرهاد کاظمی بعد از جدایی از تیم مشهدی قراردادش را فسخ نکرده و استعفای کتبی نیز ارائه نکرده است. همین امر سبب شده او نتواند به صورت رسمی قراردادش را با ماشین سازی ثبت کند و در صورتی که مشکل او تا فردا حل نشود، حق نشستن روی نیمکت تیم تبریزی در بازی روز جمعه را نخواهد داشت. این درحالی است که سیاه جامگان هم برای بازی روز جمعه روی نیمکت خود سرمربی ندارد. خداداد عزیزی که با نام رسمی مدیرفنی و غیررسمی سرمربی در بازی های گذشته روی نیمکت سیاه جامگان نشسته، از سوی کمیته انضباطی با محرومیت دوجلسه ای مواجه شده و نمی تواند تیمش را مقابل ماشین سازی همراهی کند. اگر مشکل فرهاد کاظمی نیز حل نشود، روز جمعه شاهد جدال دو تیمی خواهند بود که روی نیمکت خود سرمربی ندارند؛ اتفاقی بی سابقه در فوتبال ایران که شاید مشابهش در گذشته دیده نشده باشد.
ورزش۳