اصلی ترین مشکل تراکتورسازی مقابل سپاهان

به گزارش "ورزش‌سه"، مصدومیت سعید آقایی مدافع چپ ملی پوش سرخپوشان تبریزی از یک ماه گذشته مشکلات زیادی را برای تراکتورسازی ایجاد کرده است. در مدت غیبت آقایی در ترکیب تراکتور، امیر قلعه نویی با توجه به اینکه مدافع چپ تخصصی دیگری ندارد، مجبور به استفاده از بازیکنانی شده که سابقه بازی در این پست را نداشتند. محمدرضا مهدی زاده و شهرام گودرزی دو بازیکنی بودند که در پست دفاع چپ در چند بازی گذشته به میدان رفتند؛ جالب اینکه گودرزی مهاجم است و مهدی زاده مدافع وسط.. با توجه به ادامه دار شدن مصدومیت سعید آقایی، مشکلات تراکتورسازی در پست مدافع چپ ادامه خواهد داشت. احتمالا در این مسابقه هم یکی از دو بازیکن مذکور در پست مدافع چپ قرار می گیرند و طبیعی است با توجه به اینکه آنها پستشان چیز دیگری است، بازدهی شان کاهش پیدا کند.   به گزارش "ورزش‌سه"، مصدومیت سعید آقایی مدافع چپ ملی پوش سرخپوشان تبریزی از یک ماه گذشته مشکلات زیادی را برای تراکتورسازی ایجاد کرده است. در مدت غیبت آقایی در ترکیب تراکتور، امیر قلعه نویی با توجه به اینکه مدافع چپ تخصصی دیگری ندارد، مجبور به استفاده از بازیکنانی شده که سابقه بازی در این پست را نداشتند. محمدرضا مهدی زاده و شهرام گودرزی دو بازیکنی بودند که در پست دفاع چپ در چند بازی گذشته به میدان رفتند؛ جالب اینکه گودرزی مهاجم است و مهدی زاده مدافع وسط.. با توجه به ادامه دار شدن مصدومیت سعید آقایی، مشکلات تراکتورسازی در پست مدافع چپ ادامه خواهد داشت. احتمالا در این مسابقه هم یکی از دو بازیکن مذکور در پست مدافع چپ قرار می گیرند و طبیعی است با توجه به اینکه آنها پستشان چیز دیگری است، بازدهی شان کاهش پیدا کند.
ورزش۳