ونگر: کلاتبنرگ در اعلام کرنر اشتباه کرد

به گزارش "ورزش سه"، پس از اینکه کلاتنبرگ تشخیص داد که کوشیلنی توپ را به کرنر زده، توپ‌چی ها برای اولین بار در این فصل از روی نقطه کرنر گل دریافت کردند. ویلیامز در دقیقه ۸۶ گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند و این شکست از صعود آرسنال به صدر جدول و ادامه رقابت با چلسی جلوگیری کرد. پس از بازی ونگر به انتقاد از کلاتبنرگ و اعلام کرنر پرداخت.     او گفت:" کرنر به اشتباه اعلام شد. حتی از جایگاه ما هم معلوم بود که کرنر نبود. ولی فکر می‌کنم باید با این تصمیم اشتباه کنار بیاییم و این نمی‌تواند دفاع ضعیف ما روی کرنر را توجیه کند. فکر می‌کنم خیلی ناراحتم زیرا کلاتنبرگ در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت و می‌توانست به خوبی ببیند که چه اتفاقی رخ داده هر چند که این اولین بار نبود که از تصمیمات داوری متضرر می‌شدیم. در مجموع نمی‌خواهم خیلی راجع به داوری صحبت کنم. مشکل من نیست. فکر می‌کنم باید خودمان به فکر خودمان باشیم. بازی را باختیم، فکر می‌کنم شروع خوبی داشتیم و پس از آن شاید کمی ضروری بودن پیروزی را فراموش کردیم زیرا بیش از حد راحت بودیم. پس از آن ولی نتوانستیم خیلی خوب بازی را بگردانیم و موقعیت ایجاد کنیم." به گزارش "ورزش سه"، پس از اینکه کلاتنبرگ تشخیص داد که کوشیلنی توپ را به کرنر زده، توپ‌چی ها برای اولین بار در این فصل از روی نقطه کرنر گل دریافت کردند. ویلیامز در دقیقه ۸۶ گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند و این شکست از صعود آرسنال به صدر جدول و ادامه رقابت با چلسی جلوگیری کرد. پس از بازی ونگر به انتقاد از کلاتبنرگ و اعلام کرنر پرداخت. او گفت:" کرنر به اشتباه اعلام شد. حتی از جایگاه ما هم معلوم بود که کرنر نبود. ولی فکر می‌کنم باید با این تصمیم اشتباه کنار بیاییم و این نمی‌تواند دفاع ضعیف ما روی کرنر را توجیه کند. فکر می‌کنم خیلی ناراحتم زیرا کلاتنبرگ در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت و می‌توانست به خوبی ببیند که چه اتفاقی رخ داده هر چند که این اولین بار نبود که از تصمیمات داوری متضرر می‌شدیم. در مجموع نمی‌خواهم خیلی راجع به داوری صحبت کنم. مشکل من نیست. فکر می‌کنم باید خودمان به فکر خودمان باشیم. بازی را باختیم، فکر می‌کنم شروع خوبی داشتیم و پس از آن شاید کمی ضروری بودن پیروزی را فراموش کردیم زیرا بیش از حد راحت بودیم. پس از آن ولی نتوانستیم خیلی خوب بازی را بگردانیم و موقعیت ایجاد کنیم."
ورزش۳