خرید شارژ ملی، حمایت از تیم ملی

خرید شارژ ملی، حمایت از تیم ملی

خرید شارژ ملی، حمایت از تیم ملی

۷#*۷۲۰* را شماره‌گیری کنید، شارژ بخرید و از تیم ملی فوتبال کشورمان حمایت کنید!

 با خرید از ۷۲۰، شارژ ملی دریافت می‌نمایید و با هربار خرید شارژ از تیم ملی حمایت کرده‌اید. البته لازمه بدونید چیزی از شارژ شما بابت این حمایت کم نمی‌شه.

۷#*۷۲۰*  بر روی کلیه اپراتورها یعنی همراه اول و ایرانسل  قابل اجرا خواهد بود.