جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱ *** ۰۹۱۳
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶ *** ۰۹۱۳
iphone6s
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
تبلت
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
لطیف نیازی ۴۶۶۰ *** ۰۹۱۸
محمد فکوری ۹۷۱۲ *** ۰۹۹۰
مرتضی محمدی ۶۹۳۸ *** ۰۹۹۰
رویا تیمناک ۳۰۴۲ *** ۰۹۱۱
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸ *** ۰۹۱۹
امان دردی کلته ۵۹۱۷ *** ۰۹۱۱
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲ *** ۰۹۱۱
ملک احمد قبادزاده ۱۳۵۹ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۱۴۵۲ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۹۵۳۴ *** ۰۹۱۵
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۳۹۵۹ *** ۰۹۱۴
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲ *** ۰۹۱۱
علی زارع ۳۳۰۳ *** ۰۹۱۷
فرامرز ميرزايی ۴۸۵۳ *** ۰۹۱۸
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲ *** ۰۹۱۵
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
در مرحله احراز هویت ۷۳۹۵ *** ۰۹۱۹
علی محمودی ۹۳۸۴ *** ۰۹۱۹
تقی موذن ۱۶۴۰ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۲۶۲۴ *** ۰۹۱۷
وحید قاسمی ۰۵۶۵ *** ۰۹۱۲
داریوش غفاری ۲۹۸۱ *** ۰۹۱۰
بهروز زارعی ۹۷۷۴ *** ۰۹۱۲
عباس پور درویش ۶۷۱۵ *** ۰۹۱۵
در مرحله احراز هویت ۴۵۱۰ *** ۰۹۱۶
مجتبی محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲ *** ۰۹۱۳
نصراله کرمی ۱۷۸۹ *** ۰۹۱۳
کامیار شفیعی ۸۸۴۸ *** ۰۹۱۲
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱ *** ۰۹۱۲
حمید بازیار ۶۵۲۵ *** ۰۹۱۷
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵ **** ۰۹۱۵
سمانه شهرویی ۶۸۳۵ *** ۰۹۱۶
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۶۷۴۴ *** ۰۹۱۹
پریسا تحریری ۸۹۴۸ *** ۰۹۱۸
مریم رحمانی ۲۳۹۰ *** ۰۹۱۲
بهمن صالحی ۹۶۵۱ *** ۰۹۱۷
محمود جباری ۲۵۰۶ *** ۰۹۱۹
علی علی پوریان ۷۸۰۰ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۱۰۲۶ *** ۰۹۱۰
آرمین حنیفی ۸۲۳۸ *** ۰۹۱۸
زینب علی مکه ۱۲۴۸ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۲۸۳۸ *** ۰۹۱۶
احمد زارعی ۶۱۵۵ *** ۰۹۱۹
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱ *** ۰۹۱۹
جواد امان الهی ۵۳۰۲ *** ۰۹۱۳
علی طیبی میانه ۶۸۵۱ *** ۰۹۱۲
در مرحله احراز هویت ۰۳۴۴ *** ۰۹۱۱
سیاوش اینالو ۰۷۸۶ *** ۰۹۱۰
الیاس سعیدی ۸۱۲۹ *** ۰۹۱۲
در مرحله احراز هویت ۷۰۲۴ *** ۰۹۱۱
محمد تورانی ۴۸۵۱ *** ۰۹۱۱
الهام حاتمی ۹۰۹۹ *** ۰۹۱۹
جلال شیراوند ۶۴۱۴ *** ۰۹۱۶
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۷۲۴۶ *** ۰۹۱۷
رضا آقاپور ۶۰۹۶ *** ۰۹۱۹
رضا بیابانی ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
جواد فرید ۷۵۹۶ *** ۰۹۱۲
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳ *** ۰۹۱۵
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳ *** ۰۹۱۰
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵ *** ۰۹۱۲
ساناز نجفی ۹۴۹۸ *** ۰۹۱۹
سفر به مالزی برای تماشای بازی ایران و سوریه
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محسن محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
احسان عماد ۳۴۴۸ *** ۰۹۱۲
جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد علی نوری ۰۵۴۳ *** ۰۹۱۰
زهره یگانه ۶۴۹۷ *** ۰۹۱۳
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶ *** ۰۹۱۸
- ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
رحیم مهران‌پور ۵۱۶۳ *** ۰۹۱۷
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸ *** ۰۹۱۸
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶ *** ۰۹۱۲
احمد زمون ۱۴۸۵ *** ۰۹۱۲
صادق فلاحتی ۲۳۵۸ *** ۰۹۱۴
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳ *** ۰۹۱۲
حمید خسرومنش ۳۷۳۵ *** ۰۹۱۵
داوود باباعلی ۵۹۲۲ *** ۰۹۱۹
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰ *** ۰۹۱۲
حمید نیازاده ۷۵۱۰ *** ۰۹۱۰
سید علی حسینی ۷۲۱۷ *** ۰۹۱۷
سید عباس موسوی ۰۶۸۴ *** ۰۹۱۷
مسعود فرهاد نیا ۱۰۶۱ *** ۰۹۱۲
محسن سلطانی ۹۹۲۵ *** ۰۹۱۱
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲
خودرو BMW
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳
خودرو برلیانس
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷ *** ۰۹۱۰
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸ *** ۰۹۱۲
خودرو تیبا
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی شناوری شیرازی ***
مریم ابراهیمیان ***
خودرو رانا
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
خودرو ۲۰۶
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
سکه طلا یک گرمی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
شهریار رستمی ۶۵۹۵ *** ۰۹۱۸
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰ *** ۰۹۱۲
در مرحله احراز هویت ۸۸۹۷ *** ۰۹۱۲
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴ *** ۰۹۱۲
مهدی بمانی زارع شریف آبادی ۸۲۵۴ *** ۰۹۱۳
لپ تاپ
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***
گوشی هوشمند
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
در مرحله احراز هویت ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳