جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
- ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
احمد زمون ۱۴۸۵ *** ۰۹۱۲
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳ *** ۰۹۱۲
حمید خسرومنش ۳۷۳۵ *** ۰۹۱۵
حمید نیازاده ۷۵۱۰ *** ۰۹۱۰
داوود باباعلی ۵۹۲۲ *** ۰۹۱۹
رحیم مهران‌پور ۵۱۶۳ *** ۰۹۱۷
زهره یگانه ۶۴۹۷ *** ۰۹۱۳
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸ *** ۰۹۱۸
سید عباس موسوی ۰۶۸۴ *** ۰۹۱۷
سید علی حسینی ۷۲۱۷ *** ۰۹۱۷
صادق فلاحتی ۲۳۵۸ *** ۰۹۱۴
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶ *** ۰۹۱۲
محسن سلطانی ۹۹۲۵ *** ۰۹۱۱
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰ *** ۰۹۱۲
محمد علی نوری ۰۵۴۳ *** ۰۹۱۰
مسعود فرهاد نیا ۱۰۶۱ *** ۰۹۱۲
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶ *** ۰۹۱۸
جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
آرمین حنیفی ۸۲۳۸ *** ۰۹۱۸
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲ *** ۰۹۱۱
احمد زارعی ۶۱۵۵ *** ۰۹۱۹
الهام حاتمی ۹۰۹۹ *** ۰۹۱۹
الیاس سعیدی ۸۱۲۹ *** ۰۹۱۲
امان دردی کلته ۵۹۱۷ *** ۰۹۱۱
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸ *** ۰۹۱۹
بهروز زارعی ۹۷۷۴ *** ۰۹۱۲
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲ *** ۰۹۱۱
بهمن صالحی ۹۶۵۱ *** ۰۹۱۷
تقی موذن ۱۶۴۰ *** ۰۹۱۱
جلال شیراوند ۶۴۱۴ *** ۰۹۱۶
جواد امان الهی ۵۳۰۲ *** ۰۹۱۳
جواد فرید ۷۵۹۶ *** ۰۹۱۲
حمید بازیار ۶۵۲۵ *** ۰۹۱۷
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱ *** ۰۹۱۹
داریوش غفاری ۲۹۸۱ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۰۳۴۴ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۷۲۴۶ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۱۴۵۲ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۷۳۹۵ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۴۵۱۰ *** ۰۹۱۶
در مرحله احراز هویت ۹۵۳۴ *** ۰۹۱۵
در مرحله احراز هویت ۶۷۴۴ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۲۸۳۸ *** ۰۹۱۶
در مرحله احراز هویت ۷۰۲۴ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۳۹۵۹ *** ۰۹۱۴
در مرحله احراز هویت ۲۶۲۴ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۱۰۲۶ *** ۰۹۱۰
رضا آقاپور ۶۰۹۶ *** ۰۹۱۹
رضا بیابانی ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
رویا تیمناک ۳۰۴۲ *** ۰۹۱۱
زینب علی مکه ۱۲۴۸ *** ۰۹۱۱
ساناز نجفی ۹۴۹۸ *** ۰۹۱۹
سمانه شهرویی ۶۸۳۵ *** ۰۹۱۶
سیاوش اینالو ۰۷۸۶ *** ۰۹۱۰
عباس پور درویش ۶۷۱۵ *** ۰۹۱۵
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵ **** ۰۹۱۵
علی زارع ۳۳۰۳ *** ۰۹۱۷
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲ *** ۰۹۱۳
علی طیبی میانه ۶۸۵۱ *** ۰۹۱۲
علی علی پوریان ۷۸۰۰ *** ۰۹۱۹
علی محمودی ۹۳۸۴ *** ۰۹۱۹
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷ *** ۰۹۱۷
فرامرز ميرزايی ۴۸۵۳ *** ۰۹۱۸
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲ *** ۰۹۱۰
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸ *** ۰۹۱۰
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲ *** ۰۹۱۵
لطیف نیازی ۴۶۶۰ *** ۰۹۱۸
مجتبی محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱ *** ۰۹۱۲
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳ *** ۰۹۱۰
محمد تورانی ۴۸۵۱ *** ۰۹۱۱
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵ *** ۰۹۱۲
محمد فکوری ۹۷۱۲ *** ۰۹۹۰
محمود جباری ۲۵۰۶ *** ۰۹۱۹
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳ *** ۰۹۱۵
مرتضی محمدی ۶۹۳۸ *** ۰۹۹۰
مریم رحمانی ۲۳۹۰ *** ۰۹۱۲
ملک احمد قبادزاده ۱۳۵۹ *** ۰۹۱۹
نصراله کرمی ۱۷۸۹ *** ۰۹۱۳
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
وحید قاسمی ۰۵۶۵ *** ۰۹۱۲
پریسا تحریری ۸۹۴۸ *** ۰۹۱۸
کامیار شفیعی ۸۸۴۸ *** ۰۹۱۲
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
iphone6s
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
خودرو رانا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
خودرو برلیانس
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷ *** ۰۹۱۰
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸ *** ۰۹۱۲
لپ تاپ
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
سفر به مالزی برای تماشای بازی ایران و سوریه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان عماد ۳۴۴۸ *** ۰۹۱۲
محسن محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
گوشی هوشمند
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
سکه طلا یک گرمی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۸۸۹۷ *** ۰۹۱۲
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴ *** ۰۹۱۲
شهریار رستمی ۶۵۹۵ *** ۰۹۱۸
مهدی بمانی زارع شریف آبادی ۸۲۵۴ *** ۰۹۱۳
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰ *** ۰۹۱۲
تبلت
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲
جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶ *** ۰۹۱۳
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱ *** ۰۹۱۳
خودرو ۲۰۶
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
خودرو تیبا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی شناوری شیرازی ***
مریم ابراهیمیان ***
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳
خودرو BMW
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***