جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
حامد الماسی پور ۶۶۰۷ *** ۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۳۰
آرمین حنیفی ۸۲۳۸ *** ۰۹۱۸
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲ *** ۰۹۱۱
احمد زارعی ۶۱۵۵ *** ۰۹۱۹
احمد لطفی ۸۹۸۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۲
اسحاق کمالی ۹۲۵۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۰۵
الهام حاتمی ۹۰۹۹ *** ۰۹۱۹
الیاس سعیدی ۸۱۲۹ *** ۰۹۱۲
امان دردی کلته ۵۹۱۷ *** ۰۹۱۱
امیر آزمون ۵۱۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۱۱
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸ *** ۰۹۱۹
اکبر مظلومی ۴۰۱۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۱
بابک فضل علی ۸۸۴۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۱۸
بهروز زارعی ۹۷۷۴ *** ۰۹۱۲
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲ *** ۰۹۱۱
بهروز کسائیان ۲۷۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۷
بهزاد ابری نیا ۹۵۷۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۱۷
بهمن صالحی ۹۶۵۱ *** ۰۹۱۷
بهنام عساکره ۲۴۱۸ *** ۰۹۱۶ ۹۵/۱۱/۰۱
بی بی زهرا بحرینی ۳۹۳۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۲
تقی بهرامی ۶۲۹۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۴
تقی موذن ۱۶۴۰ *** ۰۹۱۱
جلال شیراوند ۶۴۱۴ *** ۰۹۱۶
جواد امان الهی ۵۳۰۲ *** ۰۹۱۳
جواد حسین پور ۵۸۳۰***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۲۱
جواد خزائی ۰۴۶۴ *** ۰۹۹۰ ۹۵/۱۱/۰۴
جواد فرید ۷۵۹۶ *** ۰۹۱۲
جواد نوین ۹۴۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۰۶
حاجیه احمدوند ۵۸۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۶
حسن ضیایی ۶۵۸ *** ۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۰۲
حسین ناصری ۹۴۰۰***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۲۳
حسین ناظری ۳۱۴۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۲
حمید بازیار ۶۵۲۵ *** ۰۹۱۷
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱ *** ۰۹۱۹
حمیدرضا بهادری ۳۱۴۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۲/۱۰
داریوش غفاری ۲۹۸۱ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۰۳۴۴ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۷۲۴۶ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۱۴۵۲ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۷۳۹۵ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۴۵۱۰ *** ۰۹۱۶
در مرحله احراز هویت ۹۵۳۴ *** ۰۹۱۵
در مرحله احراز هویت ۶۷۴۴ *** ۰۹۱۹
در مرحله احراز هویت ۲۸۳۸ *** ۰۹۱۶
در مرحله احراز هویت ۷۰۲۴ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۳۹۵۹ *** ۰۹۱۴
در مرحله احراز هویت ۲۶۲۴ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۱۰۲۶ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۰۹۱۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۰
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۲/۰۶
رحمان آبروش ۹۷۵۰***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۱۴
رضا آقاپور ۶۰۹۶ *** ۰۹۱۹
رضا بیابانی ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
رضا ولدخانی ۴۲۱۳***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۱۹
رمضانعلی میرزائی ۳۹۹۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۲۵
رویا تیمناک ۳۰۴۲ *** ۰۹۱۱
زهرا مقدم ۳۲۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۱
زینب علی مکه ۱۲۴۸ *** ۰۹۱۱
ساناز نجفی ۹۴۹۸ *** ۰۹۱۹
ساناز نجفی ۹۴۹۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۱
سجاد خزائی ۰۵۶۸ *** ۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۰۵
سمانه شهرویی ۶۸۳۵ *** ۰۹۱۶
سیاوش اینالو ۰۷۸۶ *** ۰۹۱۰
سید امیررضا موسوی ۷۸۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۵
سید محمد مهدی موسوی ۶۲۷۷***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۴
سیدجلیل فاطمی ۷۴۳۵***۰۹۱۳ ۹۵/۰۱/۰۴
سیروس قنبری ۱۳۷۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۱/۰۷
شقایق خندابی ۴۷۰۴***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۷
عباس پور درویش ۶۷۱۵ *** ۰۹۱۵
عباس پور درویش ۶۷۱۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۸
عبدالجلیل اموری ۴۹۱۷***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۳
عبدالرضا بنی اسد ۰۹۷۴***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۶
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵ **** ۰۹۱۵
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۷
عزيز قربان نژادفاراب ۲۳۰۲***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۰۳
علی توکلی ۷۲۹۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۰۱
علی جلالی جلال آبادی ۱۶۰۸***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۵
علی زارع ۳۳۰۳ *** ۰۹۱۷
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲ *** ۰۹۱۳
علی طیبی میانه ۶۸۵۱ *** ۰۹۱۲
علی طیبی میانه ۶۸۵۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۲
علی علی پوریان ۷۸۰۰ *** ۰۹۱۹
علی علی پوریان ۷۸۰۰***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
علی محمودی ۹۳۸۴ *** ۰۹۱۹
علی منصوری فر ۴۴۷۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۰۳
علی واحدی ۳۹۱۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۰۹
علیرضا ساجدی ۷۱۲۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۲۹
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷ *** ۰۹۱۷
فرامرز ميرزايی ۴۸۵۳ *** ۰۹۱۸
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲ *** ۰۹۱۰
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸ *** ۰۹۱۰
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۰۱
قاسم اسلامی نصب ۶۴۴۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۰۸
قمر ظفر سورچی ۷۷۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۴
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲ *** ۰۹۱۵
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۹
لطیف نیازی ۴۶۶۰ *** ۰۹۱۸
مجتبی محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱ *** ۰۹۱۲
محسن افراد ۲۴۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۰۸
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳ *** ۰۹۱۰
محمد ابراهیم خسروی ۱۶۹۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۲/۰۹
محمد اسدی ۴۱۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۰۷
محمد تورانی ۴۸۵۱ *** ۰۹۱۱
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵ *** ۰۹۱۲
محمد فکوری ۹۷۱۲ *** ۰۹۹۰
محمد هاجری ۰۱۵۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۴
محمدرضا دیناروند ۰۳۴۱***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۰
محمود ترابی ۰۰۷۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۹
محمود جباری ۲۵۰۶ *** ۰۹۱۹
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳ *** ۰۹۱۵
مرتضی سیدمحمدی ۰۲۶۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۵
مرتضی شایع ثانی ۹۸۰۲***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۱
مرتضی محمدی ۶۹۳۸ *** ۰۹۹۰
مرتضی کریمیان ۷۷۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۵
مریم رحمانی ۲۳۹۰ *** ۰۹۱۲
مریم مرداسی سردارآبادی ۹۱۶۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۳
مصطفی محمودی ۴۲۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۸
معصومه مرادی ۴۴۱۹***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۱۲
ملک احمد قبادزاده ۱۳۵۹ *** ۰۹۱۹
ملک احمد قبادزاده ۱۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۰
منیژه حیدری ۱۸۱۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۰
منیژه لقا پرور ۲۹۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۲
مهدی غفاریان تمیزی ۷۱۵۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۱۳
مهری مالمیر ۶۱۲۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۲۰
مهسا سلیمیان ۴۹۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۱
موسی روایی ۵۵۳۹***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۱۶
نصراله کرمی ۱۷۸۹ *** ۰۹۱۳
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۲
وحید قاسمی ۰۵۶۵ *** ۰۹۱۲
پریسا تحریری ۸۹۴۸ *** ۰۹۱۸
کامیار شفیعی ۸۸۴۸ *** ۰۹۱۲
کیانوش شیخی ۸۱۷۷ *** ۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۶
یعقوب زارعی فرید ۷۸۴۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۳
یوسف اخوان صادقی ۰۱۶۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۸
جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
- ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
احمد زمون ۱۴۸۵ *** ۰۹۱۲
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳ *** ۰۹۱۲
حمید خسرومنش ۳۷۳۵ *** ۰۹۱۵
حمید نیازاده ۷۵۱۰ *** ۰۹۱۰
داوود باباعلی ۵۹۲۲ *** ۰۹۱۹
رحیم مهران‌پور ۵۱۶۳ *** ۰۹۱۷
زهره یگانه ۶۴۹۷ *** ۰۹۱۳
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸ *** ۰۹۱۸
سید عباس موسوی ۰۶۸۴ *** ۰۹۱۷
سید علی حسینی ۷۲۱۷ *** ۰۹۱۷
صادق فلاحتی ۲۳۵۸ *** ۰۹۱۴
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶ *** ۰۹۱۲
محسن سلطانی ۹۹۲۵ *** ۰۹۱۱
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰ *** ۰۹۱۲
محمد علی نوری ۰۵۴۳ *** ۰۹۱۰
مسعود فرهاد نیا ۱۰۶۱ *** ۰۹۱۲
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶ *** ۰۹۱۸
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
iphone6s
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
خودرو رانا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
خودرو برلیانس
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷ *** ۰۹۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
لپ تاپ
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
سفر به مالزی برای تماشای بازی ایران و سوریه
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
احسان عماد ۳۴۴۸ *** ۰۹۱۲
محسن محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
گوشی هوشمند
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
سکه طلا یک گرمی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۸۸۹۷ *** ۰۹۱۲
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴ *** ۰۹۱۲
شهریار رستمی ۶۵۹۵ *** ۰۹۱۸
مهدی بمانی زارع شریف آبادی ۸۲۵۴ *** ۰۹۱۳
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰ *** ۰۹۱۲
جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله احراز هویت ۳۰۵۶***۰۹۱۷ ویژه نوروز ۹۶
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
معراجعلی قراباغی ۱۲۲۴***۰۹۱۸ ویژه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) سال ۹۵
تبلت
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
خودرو ۲۰۶
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
خودرو تیبا
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی شناوری شیرازی ***
مریم ابراهیمیان ***
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
خودرو BMW
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳ جایزه مخصوص عید فطر ۹۵
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده مرتب‌سازی نزولی شماره تلفن تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***