خودرو تیبا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مریم ابراهیمیان ***
علی شناوری شیرازی ***
پیراهن یادبود تیم ملی فوتبال
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
محمد زمانی ***
خودرو ۲۰۶
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی جلالی ***
جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی روزانه
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
در مرحله اعلام برنده جایگزین ----***---- ۹۵/۰۲/۰۶
محمود ترابی ۰۰۷۹***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۹
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵ **** ۰۹۱۵
عبدالسلام بلیدئی ۰۱۰۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۷
محمد هاجری ۰۱۵۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۴
یوسف اخوان صادقی ۰۱۶۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۸
مرتضی سیدمحمدی ۰۲۶۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۵
محمدرضا دیناروند ۰۳۴۱***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۰
در مرحله احراز هویت ۰۳۴۴ *** ۰۹۱۱
جواد خزائی ۰۴۶۴ *** ۰۹۹۰ ۹۵/۱۱/۰۴
وحید قاسمی ۰۵۶۵ *** ۰۹۱۲
سجاد خزائی ۰۵۶۸ *** ۰۹۱۸ ۹۵/۱۱/۰۵
سیاوش اینالو ۰۷۸۶ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۰۹۱۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۰
عبدالرضا بنی اسد ۰۹۷۴***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۲۶
در مرحله احراز هویت ۱۰۲۶ *** ۰۹۱۰
زینب علی مکه ۱۲۴۸ *** ۰۹۱۱
ملک احمد قبادزاده ۱۳۵۹ *** ۰۹۱۹
سیروس قنبری ۱۳۷۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۱/۰۷
ملک احمد قبادزاده ۱۳۹۵***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۰
در مرحله احراز هویت ۱۴۵۲ *** ۰۹۱۷
علی جلالی جلال آبادی ۱۶۰۸***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۱۵
تقی موذن ۱۶۴۰ *** ۰۹۱۱
محمد ابراهیم خسروی ۱۶۹۶***۰۹۱۰ ۹۵/۰۲/۰۹
نصراله کرمی ۱۷۸۹ *** ۰۹۱۳
منیژه حیدری ۱۸۱۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۰
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸ *** ۰۹۱۰
فریبرز نظری ایمن آبادی ۱۸۶۸***۰۹۱۰ ۹۵/۰۳/۰۱
عزيز قربان نژادفاراب ۲۳۰۲***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۰۳
مریم رحمانی ۲۳۹۰ *** ۰۹۱۲
بهنام عساکره ۲۴۱۸ *** ۰۹۱۶ ۹۵/۱۱/۰۱
محسن افراد ۲۴۷۴***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۰۸
محمود جباری ۲۵۰۶ *** ۰۹۱۹
محمد آمرکارگر ۲۵۲۳ *** ۰۹۱۰
در مرحله احراز هویت ۲۶۲۴ *** ۰۹۱۷
مجید مرادی فعلی ۲۷۰۱ *** ۰۹۱۲
بهروز کسائیان ۲۷۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۷
در مرحله احراز هویت ۲۸۳۸ *** ۰۹۱۶
منیژه لقا پرور ۲۹۴۸***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۲
داریوش غفاری ۲۹۸۱ *** ۰۹۱۰
رویا تیمناک ۳۰۴۲ *** ۰۹۱۱
حمیدرضا بهادری ۳۱۴۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۲/۱۰
حسین ناظری ۳۱۴۸***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۲
زهرا مقدم ۳۲۷۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۱
علی زارع ۳۳۰۳ *** ۰۹۱۷
علی شبان پور ارانی ۳۴۹۲ *** ۰۹۱۳
مرتضی آخوند زاده ۳۷۰۳ *** ۰۹۱۵
حمید عسگری مجد آبادی ۳۸۹۱ *** ۰۹۱۹
علی واحدی ۳۹۱۶***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۰۹
بی بی زهرا بحرینی ۳۹۳۳***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۲
در مرحله احراز هویت ۳۹۵۹ *** ۰۹۱۴
رمضانعلی میرزائی ۳۹۹۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۲۵
اکبر مظلومی ۴۰۱۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۱
محمد اسدی ۴۱۹۲***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۰۷
مصطفی محمودی ۴۲۰۷***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۲۸
رضا ولدخانی ۴۲۱۳***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۱۹
بهروز صدر آرا ۴۴۰۲ *** ۰۹۱۱
معصومه مرادی ۴۴۱۹***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۱۲
علی منصوری فر ۴۴۷۳***۰۹۱۴ ۹۵/۰۳/۰۳
در مرحله احراز هویت ۴۵۱۰ *** ۰۹۱۶
لطیف نیازی ۴۶۶۰ *** ۰۹۱۸
شقایق خندابی ۴۷۰۴***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۷
محمد تورانی ۴۸۵۱ *** ۰۹۱۱
فرامرز ميرزايی ۴۸۵۳ *** ۰۹۱۸
عبدالجلیل اموری ۴۹۱۷***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۱۳
مهسا سلیمیان ۴۹۸۶***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۳۱
امیر آزمون ۵۱۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۱۱
جواد امان الهی ۵۳۰۲ *** ۰۹۱۳
غلامرضا آزادی ۵۴۰۷ *** ۰۹۱۷
رضا بیابانی ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
موسی روایی ۵۵۳۹***۰۹۱۷ ۹۵/۰۱/۱۶
فرهاد اینانلو ۵۵۶۲ *** ۰۹۱۰
جواد حسین پور ۵۸۳۰***۰۹۱۳ ۹۵/۰۲/۲۱
حاجیه احمدوند ۵۸۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۱۶
امان دردی کلته ۵۹۱۷ *** ۰۹۱۱
اکبر اعتمادی برنا ۶۰۳۸ *** ۰۹۱۹
رضا آقاپور ۶۰۹۶ *** ۰۹۱۹
مهری مالمیر ۶۱۲۵***۰۹۱۸ ۹۵/۰۲/۲۰
احمد زارعی ۶۱۵۵ *** ۰۹۱۹
سید محمد مهدی موسوی ۶۲۷۷***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۴
تقی بهرامی ۶۲۹۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۱۴
جلال شیراوند ۶۴۱۴ *** ۰۹۱۶
قاسم اسلامی نصب ۶۴۴۱***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۰۸
حمید بازیار ۶۵۲۵ *** ۰۹۱۷
حسن ضیایی ۶۵۸ *** ۰۹۱۳ ۹۵/۱۱/۰۲
حامد الماسی پور ۶۶۰۷ *** ۰۹۱۴ ۹۵/۱۰/۳۰
عباس پور درویش ۶۷۱۵ *** ۰۹۱۵
عباس پور درویش ۶۷۱۵***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۸
در مرحله احراز هویت ۶۷۴۴ *** ۰۹۱۹
سمانه شهرویی ۶۸۳۵ *** ۰۹۱۶
علی طیبی میانه ۶۸۵۱ *** ۰۹۱۲
علی طیبی میانه ۶۸۵۱***۰۹۱۲ ۹۵/۰۳/۰۲
مرتضی محمدی ۶۹۳۸ *** ۰۹۹۰
در مرحله احراز هویت ۷۰۲۴ *** ۰۹۱۱
محمد صالح محمدگنجی ۷۰۶۵ *** ۰۹۱۲
علیرضا ساجدی ۷۱۲۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۲۹
مهدی غفاریان تمیزی ۷۱۵۱***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۱۳
ابوالفضل فلاحی ۷۲۳۲ *** ۰۹۱۱
در مرحله احراز هویت ۷۲۴۶ *** ۰۹۱۷
علی توکلی ۷۲۹۷***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۰۱
در مرحله احراز هویت ۷۳۹۵ *** ۰۹۱۹
سیدجلیل فاطمی ۷۴۳۵***۰۹۱۳ ۹۵/۰۱/۰۴
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲ *** ۰۹۱۵
كامران حيدركاشی ۷۵۵۲***۰۹۱۲ ۹۵/۰۲/۲۹
جواد فرید ۷۵۹۶ *** ۰۹۱۲
قمر ظفر سورچی ۷۷۷۳***۰۹۱۲ ۹۵/۰۱/۲۴
مرتضی کریمیان ۷۷۸۰***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۲۵
علی علی پوریان ۷۸۰۰ *** ۰۹۱۹
علی علی پوریان ۷۸۰۰***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
سید امیررضا موسوی ۷۸۴۳***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۵
یعقوب زارعی فرید ۷۸۴۴***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۰۳
هادی کلانه ۸۰۵۸***۰۹۱۵ ۹۵/۰۱/۰۲
الیاس سعیدی ۸۱۲۹ *** ۰۹۱۲
کیانوش شیخی ۸۱۷۷ *** ۰۹۱۹ ۹۵/۱۱/۰۶
آرمین حنیفی ۸۲۳۸ *** ۰۹۱۸
مجتبی محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
بابک فضل علی ۸۸۴۱***۰۹۱۰ ۹۵/۰۱/۱۸
کامیار شفیعی ۸۸۴۸ *** ۰۹۱۲
پریسا تحریری ۸۹۴۸ *** ۰۹۱۸
احمد لطفی ۸۹۸۶***۰۹۱۱ ۹۵/۰۱/۱۲
الهام حاتمی ۹۰۹۹ *** ۰۹۱۹
مریم مرداسی سردارآبادی ۹۱۶۰***۰۹۱۶ ۹۵/۰۱/۲۳
اسحاق کمالی ۹۲۵۶***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۰۵
علی محمودی ۹۳۸۴ *** ۰۹۱۹
حسین ناصری ۹۴۰۰***۰۹۱۷ ۹۵/۰۲/۲۳
ساناز نجفی ۹۴۹۸ *** ۰۹۱۹
ساناز نجفی ۹۴۹۸***۰۹۱۹ ۹۵/۰۲/۳۱
جواد نوین ۹۴۹۹***۰۹۱۹ ۹۵/۰۱/۰۶
در مرحله احراز هویت ۹۵۳۴ *** ۰۹۱۵
بهزاد ابری نیا ۹۵۷۴***۰۹۱۱ ۹۵/۰۲/۱۷
بهمن صالحی ۹۶۵۱ *** ۰۹۱۷
محمد فکوری ۹۷۱۲ *** ۰۹۹۰
رحمان آبروش ۹۷۵۰***۰۹۱۴ ۹۵/۰۲/۱۴
بهروز زارعی ۹۷۷۴ *** ۰۹۱۲
مرتضی شایع ثانی ۹۸۰۲***۰۹۱۵ ۹۵/۰۲/۰۱
گوشی هوشمند
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مهدى گشاده رو ۰۲۰۰ *** ۰۹۱۲
در مرحله احراز هویت ۰۴۹۸ *** ۰۹۱۲
محمد گودرزی نسب ۳۱۷۸ *** ۰۹۱۲
مهدی محمدنژاد ۴۳۰۳ *** ۰۹۱۰
سید رضا بهپور ۷۴۹۴ *** ۰۹۱۷
علی نظام الملکی ۸۹۲۱ *** ۰۹۱۵
نوید فخری زاده ۹۳۴۶ *** ۰۹۱۶
مهدی موسی پور بردسیری ۹۶۹۳ *** ۰۹۱۳
جایزه نقدی ۴۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مجید حاجی حیدری ۰۲۰۶ *** ۰۹۱۲
محمد علی نوری ۰۵۴۳ *** ۰۹۱۰
سید عباس موسوی ۰۶۸۴ *** ۰۹۱۷
مسعود فرهاد نیا ۱۰۶۱ *** ۰۹۱۲
احمد زمون ۱۴۸۵ *** ۰۹۱۲
صادق فلاحتی ۲۳۵۸ *** ۰۹۱۴
حمید خسرومنش ۳۷۳۵ *** ۰۹۱۵
رحیم مهران‌پور ۵۱۶۳ *** ۰۹۱۷
- ۵۵۰۸ *** ۰۹۱۷
داوود باباعلی ۵۹۲۲ *** ۰۹۱۹
زهره یگانه ۶۴۹۷ *** ۰۹۱۳
سید علی حسینی ۷۲۱۷ *** ۰۹۱۷
سعید منوچهری ریکایی ۷۲۷۸ *** ۰۹۱۸
حمید نیازاده ۷۵۱۰ *** ۰۹۱۰
پدرام خسروی چشمه کبودی ۷۵۵۶ *** ۰۹۱۸
حبیب اله سیفی ۷۸۶۳ *** ۰۹۱۲
محمد اسماعیل آقای پورساربانقلی ۹۴۸۰ *** ۰۹۱۲
محسن سلطانی ۹۹۲۵ *** ۰۹۱۱
هفته‌های ۵۰ میلیونی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
آزاده قاسمی ۰۳۸۲ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
بهروز فتحی ۰۶۵۴ *** ۰۹۱۲
قاسم نظری ۰۶۹۱ *** ۰۹۱۳
پژمان نوروزی ۱۳۶۳ *** ۰۹۱۳
محمد گورگلی ۱۹۸۲ *** ۰۹۱۹
مهدی زنده دل ۱۹۸۴ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
داود محمدی پلمیدی ۲۴۰۸ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
علی اصغر باقری ۲۴۱۵ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
احمد هیربد ۲۶۵۵ *** ۰۹۱۴
سمیرا اسکندری ۳۳۹۷ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
محمد صادق تیغ بخش ۳۶۰۴ *** ۰۹۱۳
شاهین شهبازی مطرب ۳۹۷۹ *** ۰۹۱۹
روح‌الله سلیمانی ۴۴۶۴ *** ۰۹۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
رضا خضری ۴۷۸۴ *** ۰۹۱۷
امین اریانفر ۶۳۸۷ *** ۰۹۱۳
مهدی بیگی ۷۷۸۰ *** ۰۹۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کمال زمانی ۸۰۳۷ *** ۰۹۱۴
جمال کردلو ۸۶۸۱ *** ۰۹۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
معراجعلی قراباغی ۱۲۲۴***۰۹۱۸ ویژه میلاد حضرت رسول اکرم(ص) سال ۹۵
در مرحله احراز هویت ۳۰۵۶***۰۹۱۷ ویژه نوروز ۹۶
محمد حسن مقیمی ۵۰۱۱ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
عبدالرضا مختاری کرچگانی ۵۹۰۶ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
لپ تاپ
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مصطفی نوری ۱۵۸۶ *** ۰۹۱۵
پوریا رحیم زاده ۲۹۴۳ *** ۰۹۱۴
در مرحله احراز هویت ۳۳۳۳ *** ۰۹۱۲
احسان صادقي کليشادى ۳۳۵۱ *** ۰۹۱۳
حسن آخوندزاده کوهی ۶۵۵۷ *** ۰۹۱۹
حمید احمدی ۶۹۳۷ *** ۰۹۱۱
سید جواد سوادی ۷۰۷۶ *** ۰۹۱۲
محمد نصیری ۸۹۸۴ *** ۰۹۱۲
دانیال پریشانی حیدرپور ۹۴۹۰ *** ۰۹۱۷
یک فروند هواپیما دونفره به همراه آموزش خلبانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی غفاری راوی ۱۷۱۴ *** ۰۹۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
خودرو رانا
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
مرتضی دیرنگ ۱۷۲۰ *** ۰۹۱۷
مرتضی بیاتی ۱۷۲۱ *** ۰۹۱۳
سهیلا حسن پور ۳۱۰۸ *** ۰۹۱۲
عبداله هروی ۴۰۲۷ *** ۰۹۱۰
صغری نوروزی ۴۰۵۵ *** ۰۹۱۹
اسداله امیری شورجه ۴۵۵۸ *** ۰۹۱۲
ابوالحسن حقی پور ۵۲۸۱ *** ۰۹۱۲
حسن یخکشی ۶۰۹۲ *** ۰۹۱۱
محمدحسن حاتمی ۷۰۶۲ *** ۰۹۱۵
iphone6s
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
ابراهیم مسلمی ۱۸۸۸ *** ۰۹۱۲
تبلت
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
رضا سلطانی ۲۷۲۰ *** ۰۹۱۲
علی ایزدی ۲۸۳۳ *** ۰۹۱۳
فائزه صفری هویدا ۴۱۲۶ *** ۰۹۱۲
فاطمه گل محمدی ۸۸۳۸ *** ۰۹۱۲
سفر به مالزی برای تماشای بازی ایران و سوریه
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
احسان عماد ۳۴۴۸ *** ۰۹۱۲
محسن محمدی ۸۵۵۷ *** ۰۹۹۰
خودرو برلیانس
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
ابولفضل رجبی نیسیانی ۳۸۶۷ *** ۰۹۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
محسن رهبر کایشمی ۵۰۵۸ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
جایزه ۳۰۰ میلیون تومانی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
سید حسن قاسمیان ۶۱۴۲ *** ۰۹۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
سکه طلا یک گرمی
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
شهریار رستمی ۶۵۹۵ *** ۰۹۱۸
نیما مصلحت لای ۸۲۵۰ *** ۰۹۱۲
مهدی بمانی زارع شریف آبادی ۸۲۵۴ *** ۰۹۱۳
در مرحله احراز هویت ۸۸۹۷ *** ۰۹۱۲
سینا سیدزاده هاشمی ۹۵۸۴ *** ۰۹۱۲
سفر با کشتی کروز در سواحل چند کشور
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
بهزاد محمدی ۸۲۵۳ *** ۰۹۱۱
خودرو BMW
نام برنده شماره تلفن مرتب‌سازی نزولی تاریخ قرعه‌کشی
علی غلامی کمشچه ۸۸۳۵ *** ۰۹۱۳ جایزه مخصوص عید فطر ۹۵